درباره دانشسرا

این محصول به منظور فراهم آوردن بستری برای یادگیری برای همه و در هر زمان و مکانی تهیه شد.

شایان ذکر است این محصول توسط تیمی متشکل از متخصص و فارغ التحصیلان دانشگاهی در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال طراحی، تولید و مدیریت میشود.

لوگو دانشسرا
درباره دانشسرا