تحلیل رگرسیون به کمک Eviews

اطلاعات دوره


مدت زمان
01:42:19
تعداد ویدیو
6
تعداد نظرات
0


مبلغ دوره :

79,000 تومان
عادل فاطمی

عادل فاطمی


مشاهده رزومه

سطح دوره: پیشرفته
مبلغ دوره: 79,000 تومان
تاریخ درج: 1400/01/22
آخرین به روزرسانی: 1400/08/17
دسته بندی : امار و داده کاوی
نوع آموزش : نرم افزاری

تحلیل رگرسیون به کمک Eviews

رگرسیون روشی آماری و بسیار مفید جهت مدل گذاری و پیشبینی یک متغیر وابسته به کمک یک یا چند متغیر مستقل است. در این دوره آموزشی پس از معرفی دوره، در بخش دوم به تحلیل همبستگی به روش نمودار پراکنش و آزمون ضریب همبستگی پیرسون پرداخته، در بخش سوم رگرسیون خطی ساده و روش حداقل مربعات خطا LSE توضیح داده و روش اجرای یک مدل رگرسیون در نرم افزار EViwes را شرح داده ایم. در بخشهای بعدی حالتهای کامل تری مانند رگرسیون چندگانه یا چندمتغیره و همچنین رگرسیون غیرخطی توضیح و به صورت عملی در محیط ایویوز اجرای آنها توضیح داده شده است. نهایتا در بخش آخر آزمون باقی مانده ها، شامل: نرمال بودن، استقلال و همگنی واریانس ها به کمک آزمون فرضهای جارک برا، دوربین واتسون و آزمون همگنی وایت در EViwes آموزش داده شده است.

قسمت های دوره

 • 1

  مقدمه

  آَشنایی با رگرسیون و کاربرد نرم افزار Eviews در تحلیل رگرسیون
  00:04:52 ورود
 • 2

  تحلیل همبستگی

  آشنایی با نحوه تحلیل هم بستگی
  00:23:28 ورود
 • 3

  رگرسیون خطی ساده

  آشنایی با رگرسیون خطی ساده
  00:20:19 ورود
 • 4

  رگرسیون چندگانه

  آَشنایی با رگرسیون چندگانه
  00:19:52 ورود
 • 5

  رگرسیون غیر خطی

  آشنایی با رگرسیون غیر خطی
  00:16:10 ورود
 • 6

  آزمون باقی مانده ها

  آشنایی با آزمون باقی مانده ها
  00:17:38 ورود

نظرات

جهت درج نظر شما باید وارد حساب کاربری خود شوید.

دوره های مرتبط