ساختارهای داده و الگوریتم ها در پایتون

اطلاعات دوره


مدت زمان
06:00:22
تعداد ویدیو
63
تعداد نظرات
0


مبلغ دوره :

150,000 تومان
سید ابولفضل  موسوی

سید ابولفضل موسوی


مشاهده رزومه

سطح دوره: متوسط
مبلغ دوره: 150,000 تومان
تاریخ درج: 1401/02/30
آخرین به روزرسانی: 1401/03/04
دسته بندی : هوش مصنوعی و دیتا ساینتس
نوع آموزش : دانشگاهی نرم افزاری

ساختارهای داده و الگوریتم ها در پایتون

پس از یادگیری زبان های برنامه نویسی، یکی از بزرگترین چالش ها، استفاده از ساختارهای داده مناسب برای پروژه است. در این دوره از ابتدایی ترین مفاهیم ساختارهای داده، از قبیل Big O، نشانگرها، کلاس‌ها و... تا مفاهیم پیچیده تر همچون، الگوریتم‌های مرتب سازی، توابع بازگشتی و... صحبت شده است.

استفاده از الگوریتم های مرتب سازی و ساختارهای داده مناسب، همواره یکی از مهم ترین سوالات مصاحبه های استخدامی در سازمان های مختلف برای برنامه نویسان بوده است. در این دوره سعی شده است تا با ارائه مثال‌های کاربردی مناسب و استفاده از ابط گرافیکی مناسب، مسائل انتزاعی در چارچوبی قابل درک ارائه شود تا ارتباط ساختارهای مختلف در کنار یکدیگر معرفی شود و مزایا و معایب هر یک در جایگاه های مختلف بررسی شود.

در این دوره از زبان برنامه نویسی پایتون، برای اجرا و ساختن ساختارهای داده مختلف استفاده می شود و انتظار می رود تا دانشجویان بر روی این زبان برنامه نویسی تسلط نسبی داشته باشند. همچنین روش های ارائه شده در این دوره قابل پیاده سازی بر روی انواع زبان های مختلف برنامه نویسی است.

موضوعات بررسی شده در این دوره:

بخش اول-مقدمات:

 • معرفی دوره
 • نصب VS CODE
 • Big O
 • بررسی بدترین حالت
 • O(n)
 • O(n2)
 • O(1)
 • O(logn)
 • Big O برای لیست ها
 • کلاس ها
 • نشانگرها

بخش دوم- Linked List:

 • معرفی Linked List
 • Big O برای Linked List
 • مقایسه لیست و Linked List
 • مفاهیم عمیق تر در Linked List
 • کلاس Linked List
 • دستور چاپ اعضا
 • اضافه کردن عضو به انتهای Linked List
 • حذف یک عضو از انتهای Linked List
 • اضافه کردن عضو به ابتدای Linked List
 • حذف یک عضو از ابتدای Linked List
 • بررسی یک عضو در Linked List
 • تغییر عضو در Linked List
 • افزودن یک عضو به Linked List
 • حذف یک عضو از Linked List
 • فرمان Reverse  در Linked List

بخش سوم- Doubly Linked List

 • معرفی ساختار داده Doubly Linked List
 • اضافه کردن عضو به انتهای Doubly Linked List
 • حذف یک عضو از انتهای Doubly Linked List
 • اضافه کردن یک عضو به ابتدای Doubly Linked List
 • حذف یک عضو از ابتدای Doubly Linked List
 • بررسی یک عضو در Doubly Linked List
 • تغییر بک عضو در Doubly Linked List
 • افزودن عضو به Doubly Linked List
 • حذف عضو در Doubly Linked List

بخش چهارم- Stacks:

 • معرفی Stack
 • دستور Push در Stack
 • دستور pop در Stack

بخش پنجم-Queue:

 • معرفی Queue
 • دستور enqueue در Queue
 • دستور dequeue در Queue

بخش ششم-Trees

 • معرفی درخت ها
 • Big O در درخت ها
 • کلاس درخت ها
 • اضافه کردن یک عضو به درخت
 • بررسی یک عضو در درخت

بخش هفتم-Hash Tables

 • معرفی Hash Tables
 • کلاس Hash Tables
 • اختصاص یک عضو به Hash Tables
 • دریافت یک عضو از Hash Tables
 • کلیدها در Hash Tables
 • Big O در Hash Tables

بخش هشتم- گراف ها

 • معرفی گراف ها
 • Big O در گراف ها
 • اضافه کردن یک عضو به گراف ها
 • کم کردن یک عضو از گراف ها

بخش نهم- الگوریتم های بازگشتی

 • بررسی الگوریتم های بازگشتی و ساختن توابع بازگشتی

بخش دهم- الگوریتم های مرتب سازی

 • الگوریتم مرتب سازی Bubble
 • الگوریتم مرتب سازی Selection
 • الگوریتم مرتب سازی Insertion
 • الگوریتم مرتب سازی Merge
 • الگوریتم مرتب سازی Quick

منابع بیشتر

قسمت های دوره

 • 1

  معرفی دوره

  ساختارهای داده و الگوریتم ها و چالش های جلسات مصاحبه کاری برنامه نویسی
  00:03:49 ورود
 • 2

  نصب VS Code

  00:06:20 ورود
 • 3

  Big O

  00:03:28 ورود
 • 4

  بررسی بدترین حالت

  00:02:13 ورود
 • 5

  O(n)

  00:03:33 ورود
 • 6

  O(n2)

  00:04:29 ورود
 • 7

  O(1)

  00:01:59 ورود
 • 8

  O(logn)

  00:05:52 ورود
 • 9

  Big O برای لیست ها

  00:05:40 ورود
 • 10

  کلاس ها

  00:07:27 ورود
 • 11

  نشانگرها

  00:05:08 ورود
 • 12

  معرفی Linked List

  00:02:35 ورود
 • 13

  Big O برای Linked List

  00:06:56 ورود
 • 14

  مقایسه لیست و Linked List

  00:02:28 ورود
 • 15

  مفاهیم عمیق تر در Linked List

  00:03:20 ورود
 • 16

  کلاس Linked List

  00:06:16 ورود
 • 17

  دستور چاپ اعضا

  00:01:37 ورود
 • 18

  اضافه کردن عضو به انتهای Linked List

  00:04:54 ورود
 • 19

  حذف یک عضو از انتهای Linked List

  00:12:01 ورود
 • 20

  اضافه و کم کردن عضو ابتدایی Linked List

  00:11:11 ورود
 • 21

  بررسی یک عضو در Linked List

  00:04:54 ورود
 • 22

  تغییر عضو در Linked List

  00:03:49 ورود
 • 23

  افزودن یک عضو به Linked List

  00:09:51 ورود
 • 24

  حذف یک عضو از Linked List

  00:06:10 ورود
 • 25

  فرمان Reverse در Linked List

  00:07:45 ورود
 • 26

  معرفی ساختار داده Doubly Linked List

  00:04:00 ورود
 • 27

  اضافه کردن عضو به انتهای Doubly Linked List

  00:03:45 ورود
 • 28

  حذف یک عضو از انتهای Doubly Linked List

  00:06:35 ورود
 • 29

  اضافه کردن یک عضو به ابتدای Doubly Linked List

  00:03:14 ورود
 • 30

  حذف یک عضو از ابتدای Doubly Linked List

  00:04:32 ورود
 • 31

  بررسی یک عضو در Doubly Linked List

  00:05:18 ورود
 • 32

  تغییر بک عضو در Doubly Linked List

  00:02:19 ورود
 • 33

  افزودن عضو به Doubly Linked List

  00:05:04 ورود
 • 34

  حذف عضو در Doubly Linked List

  00:03:50 ورود
 • 35

  معرفی Stack

  00:06:16 ورود
 • 36

  دستور Push در Stack

  00:02:58 ورود
 • 37

  دستور pop در Stack

  00:02:34 ورود
 • 38

  معرفی Queue

  00:04:09 ورود
 • 39

  دستور enqueue در Queue

  00:03:16 ورود
 • 40

  دستور dequeue در Queue

  00:04:00 ورود
 • 41

  معرفی درخت ها

  00:07:29 ورود
 • 42

  Big O در درخت ها

  00:08:00 ورود
 • 43

  کلاس درخت ها

  00:03:00 ورود
 • 44

  اضافه کردن یک عضو به درخت

  00:10:09 ورود
 • 45

  بررسی یک عضو در درخت

  00:06:41 ورود
 • 46

  معرفی Hash Tables

  00:06:42 ورود
 • 47

  کلاس Hash Tables

  00:07:17 ورود
 • 48

  اختصاص یک عضو به Hash Tables

  00:06:11 ورود
 • 49

  دریافت یک عضو از Hash Tables

  00:06:10 ورود
 • 50

  کلیدها در Hash Tables

  00:04:31 ورود
 • 51

  Big O در Hash Tables

  00:04:02 ورود
 • 52

  معرفی گراف ها

  00:08:24 ورود
 • 53

  Big O در گراف ها

  00:07:55 ورود
 • 54

  اضافه کردن یک عضو به گراف ها

  00:04:44 ورود
 • 55

  کم کردن یک عضو از گراف ها

  00:06:27 ورود
 • 56

  بررسی الگوریتم های بازگشتی و ساختن توابع بازگشتی

  00:16:06 ورود
 • 57

  الگوریتم مرتب سازی Bubble

  00:07:20 ورود
 • 58

  الگوریتم مرتب سازی Selection

  00:07:14 ورود
 • 59

  الگوریتم مرتب سازی Insertion

  00:06:11 ورود
 • 60

  الگوریتم مرتب سازی Merge

  00:10:54 ورود
 • 61

  الگوریتم مرتب سازی Quick

  00:17:04 ورود
 • 62

  منابع بیشتر

  00:02:16 ورود
 • 63

  کدهای دوره

  برای دسترسی به منابع و کدهای پایتون دوره می توانید از این فایل استفاده نمایید.
  00:00:00 ورود

نظرات

جهت درج نظر شما باید وارد حساب کاربری خود شوید.

دوره های مرتبط