Loading...
  • 5.0/5.0
  • (1 نظرات)
  • تعداد قسمت 19
  • مدت زمان 02:10:17
  • انتشار 1401/12/08
  • آخرین ویرایش 1401/12/08

برچسب های محبوب

آموزش تکنیک ها و مهارت های انتقاد پذیری و انتقاد کردن

  • 5.0/5.0
  • تعداد مهارتجو 0
  • آخرین ویرایش 1401/12/08
  • انتشار 1402/09/09

توضیحات آموزش تکنیک ها و مهارت های انتقاد پذیری و انتقاد کردن

در حال حاضر بیشتر از هر موقع دیگری در تاریخ بشر، ما آدم ها با هم در ارتباطیم و این ارتباط یا برای ما جذاب و قشنگ است و یا مخرب و ناراحت کننده و اصولاً اگر بخواهیم بدانیم که بیشتر این روابط خوب هستند یا بد، یک سوال در همین ابتدا از شما می پرسم و آن سوال این است: از وقتی که بیدار می شوید تا وقتی می خوابید، بیشتر در خانه، محل کار و محیط بیرون مورد تحسین قرار می گیرید یا مورد نقد؟من هم با شما موافقم؛ بیشتر نقد می شویم، آن هم چه نقدهای بیرحمانه ای! پس حالا می فهمیم که بیشتر از دست روابطمان شاکی هستیم و حس می کنیم که روابطمان هر روز در حال بدتر شدن هستند!حالا اگر مهارت انتقاد را که هم شامل مهارت انتقاد پذیری و هم انتقاد کردن است، بلد نباشیم، چه بلایی سرمان خواهد آمد؟ و می بینید که رفته رفته هم از روابط با دیگران زده می شوید و هم بیش از پیش احساس تنهایی می کنید و به همین خاطر است که انسان های امروزی بیشتر از قدیمی ها، از روابط شان...
در حال حاضر بیشتر از هر موقع دیگری در تاریخ بشر، ما آدم ها با هم در ارتباطیم و این ارتباط یا برای ما جذاب و قشنگ است و یا مخرب و ناراحت کننده و اصولاً اگر بخواهیم بدانیم که بیشتر این روابط خوب هستند یا بد، یک سوال در همین ابتدا از شما می پرسم و آن سوال این است: از وقتی که بیدار می شوید تا وقتی می خوابید، بیشتر در خانه، محل کار و محیط بیرون مورد تحسین قرار می گیرید یا مورد نقد؟
من هم با شما موافقم؛ بیشتر نقد می شویم، آن هم چه نقدهای بیرحمانه ای! پس حالا می فهمیم که بیشتر از دست روابطمان شاکی هستیم و حس می کنیم که روابطمان هر روز در حال بدتر شدن هستند!
حالا اگر مهارت انتقاد را که هم شامل مهارت انتقاد پذیری و هم انتقاد کردن است، بلد نباشیم، چه بلایی سرمان خواهد آمد؟ و می بینید که رفته رفته هم از روابط با دیگران زده می شوید و هم بیش از پیش احساس تنهایی می کنید و به همین خاطر است که انسان های امروزی بیشتر از قدیمی ها، از روابط شان احساس نارضایتی دارند و آن به این خاطر است که هم توقعات بیشتر شده و هم اینکه هر آدمی نیازی دارد و برای رسیدن به نیازش ممکن است با نیاز بقیه در تضاد باشد که هست؛ و همین شروع انتقاد بیرحمانه است.
پس در این دوره قرار است شما یک سپر فولاین برای خودتان بسازید و تن کنید که هم از انتقادهایی که مثل تیر به سمتتان می آیند، در امان باشید و هم کمتر با نقدهای خود دیگران را ناراحت کنید و در نهایت این شما هستید که از روابطتان لذت بیشتری خواهید بود.
همینطور که می دانید ریشه اصلی افسردگی در جوامع امروزی طبق تحقیقات دانشگاهی، بی کیفیت بودن روابط است و آن عاملی که روابط را به شدت نابود می کند و در نهایت احساس خوشبختی را که غایت هر انسانی است، از بین می برد، انتقاد است.
در این دوره بی نظیر یاد می گیرد که اولاً انتقاد یعنی چی و شناخت درست و متفاوتی نسبت به قبل در این رابطه پیدا خواهید کرد و بعد متوجه خواهید شد که بزرگترین فرصت زندگی هر انسان آزاد اندیشی، انتقادهایی است که به سمت او روانه می شوند، چرا که این انتقادها هستند که می توانند ما را رشد دهند! برای این گفته، دلایل بیشماری خواهیم آورد. همچنین با اصول انتقاد آشنا می شوید که دید بهتری نسبت به آن پیدا کنید.
واقعیت تلخ و بیرحمانه انتقاد را می شناسید و پی می برید که چه گروهی در زندگی بیشتر از هر کسی، از شما نقد می کنند و همین سبب می شود کمتر از دست آنها برنجید و برخورد حرفه ای و اصولی با انتقاد داشته باشید. می فهمید که ابزار مهم این مهارت، گوش دادن حرفه ای است و اگر به آن مجهز شوید، کمتر از انتقاد می رنجید و بیشتر از آن استفاده می کنید. با فرمول حرفه ای انتقادپذیری آشنا می شوید تا براساس این فرمول واضح و قابل درک، کمتر در برابر انتقادها گارد بگیرد و حال دلتان بهتر شود. همچنین پی خواهید برد که اگر مهارت انتقاد را بلد نباشید، چه سیکل معیوب و وحشتناکی در زندگی شما ایجاد می شود و در دامش گرفتار خواهید شد. متوجه می شوید که چگونه باید در مقام انتقاد کننده قرار بگیرید و برایتان جالب خواهد بود که بدانید باید به اندازه کوپنتان انتقاد کنید! و از انتقاد کردن بیهوده دست بردارید.
در این دوره بی نظیر با تمرین های ساده و البته کاربردی، به راحتی به این مهارت انسان مدرن امروزی مجهز می شوید و در نهایت این شما هستید که از زندگی و روابط خود لذت می برید و بیش از پیش احساس خوشبختی و کارآمدی خواهید کرد.

پیش نیاز دوره


پیش نیاز این دوره این است که شما بخواهید روابط و زندگی خود را بهتر از قبل کنید و احساس نکنید که اسیر تقدیر و شرایط بیرونی هستید و برای این دوره بینظیر آماده باشید و تمرینات آن را به خوبی انجام دهید.

قسمت های آموزش تکنیک ها و مهارت های انتقاد پذیری و انتقاد کردن

1 - انتقاد چی هست؟

00:08:09


2 - اهمیت مهارت انتقاد

00:08:56


3 - اصول هشتگانه انتقاد

00:03:02


4 - واقعیت تلخ انتقاد

00:02:59


5 - برخورد حرفه ای با انتقاد

00:02:45


6 - بیشتر نقادان زندگی ما

00:05:42


7 - انتقاد بهترین هدیه و بهترین فرصت زندگی

00:08:11


8 - استراتژی داوران فوتبال

00:06:53


9 - مهارت گوش دادن همدلانه-فعالانه

00:38:16


10 - فرمول شش مرحله ای انتقادپذیری

00:05:21


11 - تمرین به من انتقاد کن

00:02:09


12 - حس مصنوعی بودن در تمرینات انتقاد

00:01:41


13 - اشتباهات رایج در مسیر انتقادپذیری

00:04:56


14 - سیکل معیوب انتقاد

00:04:03


15 - پیکان انتقاد به کدام سمت است؟

00:02:54


16 - اصول حرفه ای انتقاد کردن

00:03:28


17 - فرمول دو مرحله ای انتقاد کردن

00:08:01


18 - تمرین اصلاح انتقاد اخیر خود

00:01:55


19 - شرایط سخت انتقاد کردن

00:10:56

سوالت را بپرس ...